PGB Beeld Pensioenmagazine

Dit is een uitgave van Pensioenfonds PGB. Er zijn 2 edities van PGB Beeld: 1 editie voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt en 1 editie voor iedereen die pensioen van ons krijgt.

Aan de inhoud van dit interactieve online pensioenmagazine kunt u geen rechten ontlenen. Onze statuten en reglementen zijn altijd leidend. Cijfers en/of informatie kunnen reeds tijdens de productieperiode achterhaald zijn. Beide fysieke versies zijn als PDF-bestand te vinden op: www.pensioenfondspgb.nl/downloads.

Volledig scherm